วันศุกร์ที่ 18ีนาคม 2559
รวมภาพ
งานมงคลสมรส   ลูกชาย มนัส ทรงแสง
บ้านเลขที่ 75 บ้านตลุง หมู่ที่ 2 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์