รวมภาพโทรคมรุ่น6ร่วมงาน
แต่งงานองลูกชาย สุรพรรณ(หนุ่ย) ชาญณรงค์
เมื่อ
10 สิงหาคม 2559
ที่ สมาคมธรรมสาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์