50ปีที่ยังเหมือนเดิม
แม้ว่ากาลเวลาจะล่วงเลยไปครึ่งศตวรรษ รูปรางหน้าตาอาจเปลี่ยนไป แต่ความเป็นเพื่อนยังคงมั่นคงดั่งขุนเขา