ท่องไปในโลกกว้าง

                                                         เข็มชาติ โคตวงจันทร์

ผลงานอีกชิ้นของศิษย์เก่าโทรคมฯรุ่น6 นักคิดนักเขียนลูก อีสาน
แห่งบ้านบึงแก
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

        ท่องไปในโลกกว้าง
 
 (Around the World)

 

 
      เข็มชาติ โคตวงจันทร์

 
 

  เข็มชาติ โคตวงจันทร์ ผู้เขียน

 
     

จัดพิมพ์เพื่อเปิดโลกทัศน์
ในอีกแง่มุมหนึ่งของงาน และชีวิต

หนังสือขนาด 91 หน้า 3.1M
file .pdf  อ่านด้วย Acrobat

 

หลายท่าน ที่เผยแร่ผลงานต่างๆของตนเองสู่สาธารณะชน
ด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ในรูปแบบและกรณี  สำหรับ
ข้าพเจ้าแล้ว การเขียนหนังสือมีความหวังเล็กๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือ
เพื่อที่จะให้โลกอยู่ได้ด้วยความสงบร่มเย็นของผู้อยู่อาศัยและมี
ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีของความเป็นธรรมชาติ

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติป พ.ศ. 2537  ห้ามนำไปพิมพ์จำหน่าย   

เชิญ DOWNLOAD อ่าน