น้องอิ้งค์ ลูกสาวดนุตร วิเศษกุล
ออกรายการตีสิบ เมื่อ 23 มิถุนายน 2558

 https://www.youtube.com/watch?list=PLzBPYbB68TE_d3X6WELzBmkNuHmV7_gdi&v=jeLUC04GDlY