วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน 2556
โทรคมฯรุ่น 6 ร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส
ลูกชาย มนัส ทรงแสง
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น