อำลานนทบุรี CAMPUS ด้วยภาพล่าสุด 20 มิ.ย. 2551
สถานที่แห่งนี้ทางสถาบันฯได้เช่าเป็นปีสุดท้าย(ปีงบประมาณ2551)และได้มอบคืนให้แก่วัดลานนาบุญ

       

       
 

คลิ๊คที่ภาพเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น