รวมภาพแห่งความหลังชุดที่2
จากแฟ้มภาพของ รุ่งพันธุ์ จันทวี

 
 

 
 

บางแสนแห่งความหลัง

 
 

 

 

มาดหัวหน้าแก๊ง

 

 

 
 

 อรุณ ศรีเสาร์ จากพวกเราไปก่อน

 
 

คลิ๊คที่ภาพเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น