รวมภาพสมาคมศิษย์เก่าวิศวฯลาดกระบังจัดงานแสดงมุฑิตาจิต
ให้ศิษย์เก่าที่เกษียณประจำปี2551เมื่อ 25 กันยายน 2551
ณ มิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น

       
     
     

 

 

 

       
 

คลิ๊คที่ภาพเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น