เสกสรร รอยลาภเจริญพร แต่งงานลูกสาว
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556

เสกสรร รอยลาภเจริญพร
มีความยินดีขอเรียนเชิญเพื่อนๆและคู่สมรส
ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรอง 
เนื่องในพิธีฉลองมงคลสมรส
ระหว่าง น.ส.นฤมล   รอยลาภเจริญพร 
กับ  นายอธิภู   จิตรานุเคราะห์
ณ ห้องนภาลัย  โรงแรมดุสิตธานี
วันเสาร์ที่ 22  มิถุนายน  พ.ศ. 2556
เวลา  18.30 น.
(ต้องขออภัยเพื่อนๆที่มิได้ส่งการ์ดเชิญ
และมิได้มาเรียนเชิญด้วยตัวเอง)