วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556
โทรคมฯรุ่น 6 ร่วมงานเลี้ยงฉลองงานมงคลสมรส
ลูกชาย สุรพล อานุภาพเดชา
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น