โดยนักคิดนักเขียนลูก อีสาน
บ้านบึงแก
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ศิษย์เก่าลาดกระบังรุ่น 6 (KMITL6)

ชีวิตนี้ที่คุ้มค่า
(ฉบับสมบูรณ์)

 

 
เรียบเรียงโดย
      เข็มชาติ โคตวงจันทร์

 
 

เข็มชาติ โคตวงจันทร์ ผู้เขียน

 
     

จัดพิมพ์เพื่อเปิดโลกทัศน์
ในอีกแง่มุมหนึ่งของงาน และชีวิต

หนังสือขนาด 327 หน้า 3.2M
file .pdf  อ่านด้วย Acrobat

 

เพื่อความถูกต้องในสังคม  และเพื่อความดีงามที่ทุกท่านต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์  ห้ามนำไปพิมพ์จำหน่าย   พิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 เล่ม

เชิญ DOWNLOAD อ่านฟรีเฉพาะที่นี่ี